15.12.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Πρόοδος της Ρουμανίας στην πορεία προς την ένταξη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την πρόοδος της Ρουμανίας στην πορεία προς την ένταξη

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Πρόοδος της Βουλγαρίας στην πορεία προς την ένταξη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την πρόοδος της Βουλγαρίας στην πορεία προς την ένταξη

14.12.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στρατηγικής

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στρατηγικής