12.12.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

11.12.06

Ολομέλεια Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποφασιστικό όργανο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες με στόχο την ένταξή τους στην ΕΕ είναι το Συμβούλιο. Τούτου δοθέντος ερώταται το Ευρωπαϊκό Κοινονούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: "Με βάση ποιό νομικό υπόβαθρο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποψηφίων κρατών εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Νομιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώνει πολιτικές θέσεις που άπτονται του σκληρού πυρήνα της επιλεξιμότητας ή μη ενός υποψηφίου κράτους σε ενδιάμεσα, πλην όμως καθοριστικά, στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης;"

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις

5.12.06

Ευχαριστήρια επιστολή του ΕΛΣΕΒΒΥΕ

Ευχαριστήρια επιστολή για τη σθεναρή και αποτελεσματική υποστήριξή σας στη λήψη οριστικών μέτρων αντί ντάμπινγκ από την ΕΕ έναντι των εισαγωγών δερμάτινων υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ. (Κανονισμός (ΕΚ) 1472/2006 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2006)


Αγαπητέ κύριε Παπαστάμκο,

Κατά τη συνεδρίαση της 23/11/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΣΕΒΒΥΕ αποφάσισε ομόφωνα να σας εκφράσει γραπτώς τις ευχαριστίες του για την αμέριστη και αποτελεσματική υποστήριξή σας την οποία και γνωστοποίησε με ενημερωτικό δελτίο στα μέλη του Συνδέσμου και με δημοσιεύματα στον κλαδικό τύπο.

Η συνεχής στήριξη και παρεμβάσεις σας απετέλεσαν ουσιαστικό παράγοντα για τη θέσπιση των μέτρων αυτών. Μέτρα τα οποία σε συνδυασμό με την επιτυχή προκήρυξη από την Κυβέρνηση του προγράμματος ΚΕΥΔ (για ένδυση, δέρμα, υπόδηση) και την εντυπωσιακή ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις μας δημιουργούν ένα νέο θετικό κλίμα.

Βεβαίως όπως γνωρίζετε οι κλάδοι μόδας και εντάσεως εργασίας αντιμετωπίζουμε τον εντονότερο ανταγωνισμό, εν πολλοίς αθέμιτο (όπως επί πλέον το παραεμπόριο στη χώρα μας). Τα μέτρα που θέσπισε η ΕΕ αποτελούν μερική αποκατάσταση της νομιμότητας και είναι εντυπωσιακό και ταυτόχρονα αντικείμενο προβληματισμού για το πώς προφανείς αποφάσεις για την κατοχύρωση του υγιούς ανταγωνισμού, στηριγμένες σε αδιάσειστα στοιχεία της Επιτροπής, αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλες δυσκολίες για τη θέσπισή τους, που όταν συμβαίνει, περιλαμβάνει ατεκμηρίωτες και κυρίως επιβλαβείς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δεχθείτε αγαπητέ κ. Παπαστάμκο τις πλέον θερμές ευχαριστίες και χαιρετισμούς μας.

Μετά τιμής

Θεόδωρος Βαβουλάς, Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Παληοκώστας, Πρόεδρος

4.12.06

Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε την περιφερειακή ταχύτητα της χώρας

Οι συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής περιφερειακής πολιτικής ήταν το αντικείμενο της εισήγησή μου στην Ημερίδα με θέμα "Περιφερειακή Ανάπτυξη" που οργάνωσαν στη Λάρισα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος.

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική εμφανίζει συγχρόνως στοιχεία συγκεντρωτισμού, αλλά και συνεργατικής αποκέντρωσης. Το εθνικό συγκεντρωτικό πλαίσιο, από την άλλη πλευρά, δεν επέτρεψε κατά το παρελθόν ενδογενείς στρατηγικές ανάπτυξης, ικανές να αναδεικνύουν τις κατ' ιδίαν προτεραιότητες κάθε ελληνικής περιφέρειας.Κύρια σημεία της ομιλίας:
• η αποτελεσματικότητα της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο,
• το πόσο συγκεντρωτικές ή αποκεντρωμένες είναι πραγματικά οι δομές εξουσίας και λήψεως αποφάσεων με σημείο αναφοράς την περιφερειακή πολιτική,
• ο ρόλος των πολιτών και των δικτύων αυτο-οργάνωσης στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων,
• τα περιφερειακά πρότυπα στην ΕΕ,
• η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στη χώρα μας, και
• οι συνεπαγωγές της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής για τη χώρα μας και ιδιαίτερα στα πεδία εγρήγορσης για τις ελληνικές περιφέρειες.

Τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το κρατικό πρότυπο συγκεντρωτισμού βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη αναζήτησης νέων μορφών διακυβέρνησης. Αν μη τι άλλο, ο ευρωπαϊκός συγκεντρωτισμός δεν συμβαδίζει με το δόγμα "ενότητα στην πολυμορφία", ο δε κρατικός δεν απαντά πάντα στις επιτόπιες και εξειδικευμένες αναπτυξιακές ανάγκες. Η πρόκληση είναι κοινή και μας ενώνει: Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε την περιφερειακή ταχύτητα της χώρας.

(Πατώντας στην επικεφαλίδα του θέματος μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ομιλίας)

23.11.06

Θεμελιώδη Δικαιώματα

Ψηφίσαμε σήμερα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Γνωμοδότηση σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής: Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου.

Στη Γνωμοδότηση:

Επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθόλη τη νομοθετική διαδικασία πρέπει να αντιμετωπισθεί θετικά· ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανάμιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως κατεξοχήν δημοκρατικού οργάνου, στη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας των νομοθετικών προτάσεων με τα δικαιώματα που θεσπίζει ο Χάρτης.

Επίσης, θεωρείται απαραίτητο να μπορεί ο μελλοντικός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων, να συμμετέχει, με την έκδοση γνωμοδοτήσεων και/ή συστάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και που εγείρονται κατά την εκπόνηση νομοθετικής πρότασης ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης νομοθετικής διαδικασίας.

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι έχει σημασία να υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με την εκπόνηση σχετικών περιοδικών εκθέσεων, μεταξύ άλλων.

21.11.06

Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ Μιλοσόσκι

Η συνάντηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα.
Εντύπωση προκάλεσε το νεαρό της ηλικίας του Υπουργού Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, μόλις 30 χρονών. Η ενασχόλησή του με την πολιτική ευθύνη της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του, τον έχει αναγκάσει να εκαταλείψει προς το παρόν τη διδακτορική του διατριβή σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας.
Τον συνόδευε ο νέος Πρέσβης της ΠΓΔΜ στην ΕΕ κ. Ρέκα, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Στέφκοφ (παλαίος γνώριμος από την θητεία του ως προκατόχου του κ. Ρέκα) και η επικεφαλής του γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ουτέυσκα-Γκλιγκόροβα.

20.11.06

Συνάντηση με νεαρούς μαθητές του Ευρωπαϊκού Σχολείου


Ευκαιρία για ένα ευχάριστο διάλλειμα από τη ρουτίνα της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, έδωσαν 30 περίπου δεκάχρονοι έλληνες μαθητές και μαθήτριες του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Στην ενημερωτική συνάντηση διάρκειας μισής ώρας, υπεβλήθησαν ερωτήσεις και παρατηρήσεις όπως "πόσα κράτη μπαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη;", "τι θα κάνετε όταν φύγετε από την αίθουσα;", "οι άνθρωποι που σας ψηφίζουν, ξέρουν ποιοι είστε;", "έχουμε δικαίωμα να πηγαίνουμε σχολείο, και όχι υποχρέωση", "έχουμε δικαιώμα και στο παιχνίδι". Οι μικροί μαθητές έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον σχετικά με την ενημέρωση που έλαβαν, και όπως αποδεικνύεται και από τις φωτογραφίες αισθάνθηκαν ιδιαιτέρως άνετα και οικεία στους χώρους που φιλοξενήθηκαν εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

17.11.06

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ο "δρόμος της εμπορικότητας"

της Κωνσταντίνας Δημητρούλη, Ελεύθερος Τύπος, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου

Τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που συναρτώνται άμεσα και αμφίδρομα με τη διάκριση εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών αρχών, ενώσεων ανωνύμων ποδοσφαιρικών εταιριών, της ΟΥΕΦΑ, της ΦΙΦΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να φωτίσει με σειρά ερωτήσεων και παρεμβάσεων του προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος.

Ειδικότερα έχει υποβάλει σειρά γραπτών ερωτήσεων προς την Κομισιόν και έχει λάβει επανειλημμένως τον λόγο ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζοντας θέσεις, προβληματισμούς και ερωτήματα με κύριους άξονες: α) τα κρούσματα διαφθοράς στο ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, β) τα κρούσματα βίας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, γ) την αποσαφήνιση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δ) την επαγγελματική εκπαίδευση των νεαρών αθλητών, ε) τις θεσμικές σχέσεις ΕΕ και ΦΙΦΑ, στ) τη δυνατότητα της ΟΥΕΦΑ και των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών να ασκούν συγχρόνως ρυθμιστικό ρόλο και να δραστηριοποιούνται ως εμπορικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ζ) το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών.

Ο κ. Παπαστάμκος έχει επισημάνει «ότι η αποσπασματική και ευκαιριακή προσέγγιση εκ μέρους των οργάνων της ΕΕ δεν συμβάλλει στην αποσαφήνιση κανόνων και ασφαλούς νομικού πλαισίου λειτουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η ΕΕ δεν πρέπει να παραμείνει ακίνητος παρατηρητής των εξελίξεων». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανταποκριθεί στις «οχλήσεις» του κ. Παπαστάμκου, μέσω των απαντήσεών της, παραθέτοντας σε έκταση και βάθος τις θέσεις της για το μέλλον του ευρωπαϊκού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

α) Προετοιμασία ειδικών προτάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που θα ενταχθούν σε υφιστάμενα πλαίσια ευρωπαϊκών στρατηγικών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
β) Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόληψης της βίας και τον έλεγχο στα διεθνή αθλητικά γεγονότα και ιδίως στο ποδόσφαιρο.
γ) Διατήρηση ενός ανοιχτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με όλους τους συναφείς παράγοντες στον τομέα του αθλητισμού.
δ) Βελτίωση του νομικού και πολιτικού πλαισίου διατήρησης και ανάπτυξης υψηλής ποιότητας κατάρτισης για τους –ιδίως νεαρούς- αθλητές.
ε) Αναγνώριση στην ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ της βασικής αρμοδιότητας για την οργάνωση και διοίκηση του αθλήματος. Εφόσον όμως αυτές οι ομοσπονδίες ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία.
στ) Αναγνώριση στις αθλητικές ομοσπονδίες της δυνατότητας να είναι ταυτόχρονα ρυθμιστικοί φορείς και εμπορικές ιδιωτικές επιχειρήσεις.
ζ) Η αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης εφαρμόζεται καταρχήν και στις ΠΑΕ, από την στιγμή που οι τελευταίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Όπως αφήνει να διαφανεί η συνολική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης του ευρωπαϊκού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μπορεί τα κράτη μέλη να μην εκχώρησαν ακόμη κυριαρχικές αρμοδιότητες στην ΕΕ σε θέματα αθλητισμού, όμως η ίδια η ΕΕ απογυμνώνει σταδιακά το κανονιστικό πλαίσιο της ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ. Δύσκολα μπορεί να δεχθεί κανονισμούς που δεν προέρχονται από δεσμευτικά υπερεθνικά καθεστώτα.

Πολύ περισσότερο όταν οι κανονισμοί αυτοί συγκρούονται με θεμελιώδες αρχές και κανόνες του κοινοτικού κεκτημένου.

15.11.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών


14.11.06

Εβδομάδα Στρασβούργου

Προσπάθεια να περάσει όρος "Μακεδονία" για το κράτος των Σκοπίων, σε έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για τις Θεσμικές Πτυχές της ικανότητας της ΕΕ να εντάσσει νέα κράτη μέλη, απετράπη την τελευταία στιγμή. Εμπνευστής της τροπολογίας ο Βρετανός Ευρωβουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων Duff.

13.11.06

Εβδομάδα Στρασβούργου

Η πολυσυζητημένη οδηγία Μπολκεστάιν σε δεύτερη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυριαρχεί στην ατζέντα της Ολομέλειας Νοεμβρίου στο Στρασβούργο.

23.10.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ικανότητα ακροάσεως των ευρωπαϊκών θεσμών έναντι των Βαλκανίων

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την ικανότητα ακροάσεως των ευρωπαϊκών θεσμών έναντι της περιοχής των Βαλκανίων.27.9.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ινδίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ινδίας.

6.9.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία

5.9.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Διακοπή διαπραγματεύσεων Γύρου Ντόχα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης αναφορικά με τη διακοπή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ατζέντα της Ντόχα για την ανάπτυξη

4.9.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Αύξηση της κερδοφορίας των Ελληνικών Τραπεζών

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την αύξηση των εσόδων των Ελληνικών Τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006.

6.7.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Έκβαση συζητήσεων ΠΟΕ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του ΠΟΕ που διεξήχθησαν τέλη Απριλίου 2006 στη Γενεύη και μελλοντικές προοπτικές

3.7.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Καταγγελία απόφασης ΦΙΦΑ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2006 για την καταγγελία της απόφασης της ΦΙΦΑ να αποβάλει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από τους κόλπους της και να απαγορεύσει την τέλεση διεθνών αγώνων στην Ελλάδα.

12.6.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Νεανική Παραβατικότητα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2006 σχετικά με τα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας

31.5.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ και τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ/ΗΠΑ

16.5.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Έκθεση προόδου Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τον έκθεση προόδου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προς την προσχώρηση.

14.3.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ευρωπαϊκές αγορές υποδημάτων

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την κατάσταση στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδημάτων ένα έτος μετά την ελευθέρωση των αγορών

14.2.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της ΕΕ.

11.2.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Δασμοί αντιντάμπινγκ στα υποδήματα

Παρέμβαση στην Μικρή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στα υποδήματα

16.1.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ.