14.2.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της ΕΕ.

11.2.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Δασμοί αντιντάμπινγκ στα υποδήματα

Παρέμβαση στην Μικρή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στα υποδήματα