12.12.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

11.12.06

Ολομέλεια Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποφασιστικό όργανο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες με στόχο την ένταξή τους στην ΕΕ είναι το Συμβούλιο. Τούτου δοθέντος ερώταται το Ευρωπαϊκό Κοινονούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: "Με βάση ποιό νομικό υπόβαθρο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποψηφίων κρατών εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Νομιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώνει πολιτικές θέσεις που άπτονται του σκληρού πυρήνα της επιλεξιμότητας ή μη ενός υποψηφίου κράτους σε ενδιάμεσα, πλην όμως καθοριστικά, στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης;"

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις

5.12.06

Ευχαριστήρια επιστολή του ΕΛΣΕΒΒΥΕ

Ευχαριστήρια επιστολή για τη σθεναρή και αποτελεσματική υποστήριξή σας στη λήψη οριστικών μέτρων αντί ντάμπινγκ από την ΕΕ έναντι των εισαγωγών δερμάτινων υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ. (Κανονισμός (ΕΚ) 1472/2006 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2006)


Αγαπητέ κύριε Παπαστάμκο,

Κατά τη συνεδρίαση της 23/11/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΣΕΒΒΥΕ αποφάσισε ομόφωνα να σας εκφράσει γραπτώς τις ευχαριστίες του για την αμέριστη και αποτελεσματική υποστήριξή σας την οποία και γνωστοποίησε με ενημερωτικό δελτίο στα μέλη του Συνδέσμου και με δημοσιεύματα στον κλαδικό τύπο.

Η συνεχής στήριξη και παρεμβάσεις σας απετέλεσαν ουσιαστικό παράγοντα για τη θέσπιση των μέτρων αυτών. Μέτρα τα οποία σε συνδυασμό με την επιτυχή προκήρυξη από την Κυβέρνηση του προγράμματος ΚΕΥΔ (για ένδυση, δέρμα, υπόδηση) και την εντυπωσιακή ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις μας δημιουργούν ένα νέο θετικό κλίμα.

Βεβαίως όπως γνωρίζετε οι κλάδοι μόδας και εντάσεως εργασίας αντιμετωπίζουμε τον εντονότερο ανταγωνισμό, εν πολλοίς αθέμιτο (όπως επί πλέον το παραεμπόριο στη χώρα μας). Τα μέτρα που θέσπισε η ΕΕ αποτελούν μερική αποκατάσταση της νομιμότητας και είναι εντυπωσιακό και ταυτόχρονα αντικείμενο προβληματισμού για το πώς προφανείς αποφάσεις για την κατοχύρωση του υγιούς ανταγωνισμού, στηριγμένες σε αδιάσειστα στοιχεία της Επιτροπής, αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλες δυσκολίες για τη θέσπισή τους, που όταν συμβαίνει, περιλαμβάνει ατεκμηρίωτες και κυρίως επιβλαβείς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δεχθείτε αγαπητέ κ. Παπαστάμκο τις πλέον θερμές ευχαριστίες και χαιρετισμούς μας.

Μετά τιμής

Θεόδωρος Βαβουλάς, Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Παληοκώστας, Πρόεδρος

4.12.06

Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε την περιφερειακή ταχύτητα της χώρας

Οι συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής περιφερειακής πολιτικής ήταν το αντικείμενο της εισήγησή μου στην Ημερίδα με θέμα "Περιφερειακή Ανάπτυξη" που οργάνωσαν στη Λάρισα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος.

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική εμφανίζει συγχρόνως στοιχεία συγκεντρωτισμού, αλλά και συνεργατικής αποκέντρωσης. Το εθνικό συγκεντρωτικό πλαίσιο, από την άλλη πλευρά, δεν επέτρεψε κατά το παρελθόν ενδογενείς στρατηγικές ανάπτυξης, ικανές να αναδεικνύουν τις κατ' ιδίαν προτεραιότητες κάθε ελληνικής περιφέρειας.Κύρια σημεία της ομιλίας:
• η αποτελεσματικότητα της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο,
• το πόσο συγκεντρωτικές ή αποκεντρωμένες είναι πραγματικά οι δομές εξουσίας και λήψεως αποφάσεων με σημείο αναφοράς την περιφερειακή πολιτική,
• ο ρόλος των πολιτών και των δικτύων αυτο-οργάνωσης στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων,
• τα περιφερειακά πρότυπα στην ΕΕ,
• η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στη χώρα μας, και
• οι συνεπαγωγές της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής για τη χώρα μας και ιδιαίτερα στα πεδία εγρήγορσης για τις ελληνικές περιφέρειες.

Τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το κρατικό πρότυπο συγκεντρωτισμού βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη αναζήτησης νέων μορφών διακυβέρνησης. Αν μη τι άλλο, ο ευρωπαϊκός συγκεντρωτισμός δεν συμβαδίζει με το δόγμα "ενότητα στην πολυμορφία", ο δε κρατικός δεν απαντά πάντα στις επιτόπιες και εξειδικευμένες αναπτυξιακές ανάγκες. Η πρόκληση είναι κοινή και μας ενώνει: Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε την περιφερειακή ταχύτητα της χώρας.

(Πατώντας στην επικεφαλίδα του θέματος μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ομιλίας)