13.4.05

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ανασυγκρότηση των Δυτικών Βαλκανίων

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Απριλίου 2005 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την ανασυγκρότηση των Δυτικών Βαλκανίων