14.3.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ευρωπαϊκές αγορές υποδημάτων

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την κατάσταση στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδημάτων ένα έτος μετά την ελευθέρωση των αγορών