31.5.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ και τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ/ΗΠΑ

16.5.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Έκθεση προόδου Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τον έκθεση προόδου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προς την προσχώρηση.