31.5.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ και τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ/ΗΠΑ