16.5.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Έκθεση προόδου Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τον έκθεση προόδου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προς την προσχώρηση.