3.12.08

Συνδιάσκεψη του Αποδήμου Ελληνισμού στις Βρυξέλλες, 28-29 Νοεμβρίου 2008

Η Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με τη ΝΟΔΕ Ν.Δ. Βελγίου διοργάνωσαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2008 συνδιάσκεψη κομματικών οργανώσεων και στελεχών από όλη την Ευρώπη. Αντικείμενο της συνδιάσκεψης αποτέλεσε το Κυβερνητικό έργο και οι δράσεις υπέρ των αποδήμων καθώς και οι Ευρωεκλγογές του 2009.
Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από τον Ευρωβουλευτή Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο.