15.12.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Πρόοδος της Ρουμανίας στην πορεία προς την ένταξη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την πρόοδος της Ρουμανίας στην πορεία προς την ένταξη

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Πρόοδος της Βουλγαρίας στην πορεία προς την ένταξη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την πρόοδος της Βουλγαρίας στην πορεία προς την ένταξη

14.12.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στρατηγικής

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στρατηγικής

15.11.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Καθίδρυση μέσου προενταξιακής βοήθειας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την καθίδρυση μέσου προενταξιακής βοήθειας

27.10.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Σχέσεις ΕΕ και Ινδίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2004 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

25.10.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία στις ευρωπαϊκές πόλεις

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουΟκτωβρίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια και πολιτική προστασία στις ευρωπαϊκές πόλεις.