25.10.04

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία στις ευρωπαϊκές πόλεις

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουΟκτωβρίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια και πολιτική προστασία στις ευρωπαϊκές πόλεις.