12.5.05

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ από την Κίνα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2005 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά την εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ από την Κίνα