26.9.07

Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα & Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική

Το βιβλίο διαλαμβάνει τις θεσμικές, τις λειτουργικές και τις ουσιαστικές συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ της παγκόσμιας εμπορικής διακυβέρνησης και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής στον τομέα της γεωργίας.
Κατ’ αρχάς διερευνάται συνοπτικώς το εν γένει θεσμικό και διαπραγματευτικό πλαίσιο του παγκοσμίου εμπορικού συστήματος υπό τον ΠΟΕ, καθώς και η θέση και ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια εμπορική διακυβέρνηση.
Εν συνεχεία αναλύεται αφ’ ενός το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο του παγκοσμίου εμπορίου γεωργικών αγαθών (Συμφωνία του ΠΟΕ για τη Γεωργία) και αφ’ ετέρου η διαπραγματευτική εντολή του Γύρου της Ντόχα, όπως αυτή εξειδικεύεται περαιτέρω στη Συμφωνία-πλαίσιο (2004) και στο κείμενο της Υπουργικής Διακήρυξης του Χονγκ Κονγκ.
Επίσης, (αντι)παρατίθενται οι επιμέρους θέσεις των εμπορικών εταίρων στα υπό διαπραγμάτευση ζητήματα στον γεωργικό τομέα. Ακολούθως γίνεται αναφορά σε αριθμητικά μεγέθη του παγκοσμίου εμπορίου αγροτικών προϊόντων.
Παρατίθεται ακόμη περιπτωσιολογία κοινοβουλευτικού ελέγχου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί πτυχών του παγκοσμίου εμπορίου και της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Η ύλη του βιβλίου ολοκληρώνεται με αξιολογικές επισημάνσεις εν είδει επιλογικού σημειώματος.

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007