9.3.09

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλιο αποφασίζουν για το μέλλον των 29 Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Οργανισμών

Η πρώτη συνάντηση της Διοργανικής Ομάδας Εργασίας (Κοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Οργανισμών έγινε χθες κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Στον τριμερή διάλογο την Κομισιόν εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρός της κα. Βάλστρομ και οι Επίτροποι κ. Κάλας και κα. Γκρουπασκάιτε, ενώ το Συμβούλιο ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Τσεχίας κ. Βόντρα, ως εκπρόσωπος της Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν απόφασης της Διάσκεψης των Πρόεδρων, εκπροσωπήθηκε από τον Έλληνα Ευρωβουλευτή Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο.

(Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν κα. Βάλστρομ, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Τσεχίας κ. Βόντρα και ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Παπαστάμκος)

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, σκοπός της Διοργανικής Ομάδας Εργασίας είναι η εκτίμηση της κείμενης κατάστασης και η εξεύρεση ενός κοινού σημείου αναφοράς για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία των Ρυθμιστικών Οργανισμών.Θα συζητηθούν ζητήματα που άπτονται της δημιουργίας νέων οργανισμών, του ρόλου, της δομής και της λειτουργίας των υφισταμένων, καθώς και της χρηματοδότησης, του προϋπολογισμού, της εποπτείας και της διοίκησής τους. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν δύο Ευρωπαϊκοί Ρυθμιστικοί Οργανισμοί, το CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη και ο ENISA στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κατά την εισήγησή του ο κ. Παπαστάμκος τόνισε ότι αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή οριζοντίων λειτουργικών αρχών για τους Οργανισμούς.Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τομείς καίριας κοινωνικής δραστηριότητας στους Ρυθμιστικούς Οργανισμούς, οι οποίοι εκ πρώτης όψεως παρουσιάζονται ως μικρο-θεσμοί, αλλά στην ουσία έχουν προφανή μακρο-επίδραση, θα πρέπει να υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους των αντιπροσωπευτικών οργάνων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών.