14.2.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της ΕΕ.