11.2.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Δασμοί αντιντάμπινγκ στα υποδήματα

Παρέμβαση στην Μικρή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στα υποδήματα