24.2.08

Συνέδριο για τον Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ, Νάουσα, 23-24 Φεβρουαρίου 2008