23.5.08

Ευρωκοινοβούλιο για την ακρίβεια

Την ανησυχία της για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες εκφράζει σε κοινή πρόταση ψηφίσματος η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί το «δικαίωμα στη διατροφή» για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 52 κατά και 7 αποχές. Βάσει των στοιχείων του ψηφίσματος, η αύξηση των τιμών «έχει γυρίσει 7 χρόνια πίσω τους στόχους της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας».Υπολογίζεται ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε «δεινή ένδεια» και 850 εκατ άνθρωποι «πεινούν καθημερινά».

Αυτό αποδεικνύει τη συστηματική παραβίαση του δικαιώματος στη διατροφή, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.Βάσει άλλων στοιχείων διαπιστώνεται ότι οι αυξήσεις στις παγκόσμιες τιμές σίτου έφτασαν το 181% μέσα στην περίοδο 36 μηνών (έως τον Φεβρουάριο 2008), ενώ από τον Ιανουάριο οι τιμές του ρυζιού αυξήθηκαν κατά 141%.

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι οι σοδειές σίτου και ρυζιού ήταν πολύ καλές το 2007, μέρος όμως δεν θα χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, αφού μεγάλα ποσοστά προορίζονται για ζωοτροφές και βιοκαύσιμα.Ως εκ τούτου το ΕΚ υπογραμμίζει τον θεμελιώδη χαρακτήρα του «Δικαιώματος στη διατροφή», και καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις δεσμεύσεις του προς τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (AΣX)», επαναβεβαιώνοντας τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και εγκρίνοντας ένα Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τους ΑΣΧ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την «Αειφόρο παραγωγή τροφίμων» και ζητούν από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναλύσουν τις διαφορές μεταξύ των πρωτογενών τιμών και εκείνων που χρεώνουν οι μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων. Ζητούν επίσης καλύτερες προβλέψεις σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή και να δοθεί προτεραιότητα στα τρόφιμα σε σχέση με τα καύσιμα.

Κατά την άποψη των ευρωβουλευτών η παραγωγή βιοκαυσίμων «θα πρέπει να συνδεθεί με αυστηρά κριτήρια αειφορίας». Αναγνωρίζουν ότι «δεν αιτιολογείται πλέον η επιδότηση των καλλιεργειών με στόχο την παραγωγή βιοκαυσίμων».Τονίζουν όμως, με τον πιο έντονο τρόπο, ότι μόλις το 2 έως 3% των γεωργικών γαιών της ΕΕ χρησιμοποιείται σήμερα για το είδος αυτό παραγωγής και ότι οι κατηγορίες των μέσων ενημέρωσης προς τα βιοκαύσιμα για την τρέχουσα επισιτιστική κρίση είναι υπερβολικές όσον αφορά την ΕΕ.

Συμφωνούν τέλος, ότι η πολιτική σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ, βάσει της οποίας παραχωρείται περισσότερη γη για την καλλιέργεια αραβοσίτου με σκοπό την παραγωγή βιοαιθανόλης, είχε επιπτώσεις στην τιμή και τη διαθεσιμότητα αραβοσίτου και άλλων δημητριακών στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων.

«Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτυπώνει την αγωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άνοδο των τιμών, φαινόμενο που τείνει να προσλάβει διαστάσεις σιωπηλού τυφώνα» δήλωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Παπαστάμκος που είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ. Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, το φαινόμενο αυτό «θέτει εν αμφιβόλω επιστημονικές προγνώσεις, ακυρώνει στρατηγικές επιλογές και υπαγορεύει τον επαναπροσανατολισμό δράσεων".

Κατά τον κ. Παπαστάμκο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αλλά και η Παγκόσμια Τράπεζα, θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους με στόχο «τη διαφάνεια, την εμπορική ισορροπία και την ισοκατανομή των ευθυνών έναντι του αναπτυσσόμενου κόσμου». Κατέληξε λέγοντας ότι «εάν δεν διαμορφωθεί μία αποτελεσματική διεθνής πολιτική ατζέντα στόχων-μέσων, η επισιτιστική πρόκληση θα πυροδοτήσει κρίση παγκόσμιας πολιτικής διακυβέρνησης, με ορατές επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια».(Πηγή: http://www.athina984.gr/ )