15.11.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών