30.3.07

Επίσκεψη μαθητών του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής που διοργάνωσε το Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας, 30 μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων του Γυμνασίου, συνοδευόμενοι από καθηγητές τους, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη σαραντάλεπτη συνάντησή μας, θετική εντύπωση μου έκαναν οι εύστοχες ερωτήσεις των νεαρών φίλων, καθώς και το βάθος γνώσης τους και ανησυχίας γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Η συνολική τους εικόνα ανέδειξε στοιχεία συνειδητοποιημένων νέων Ευρωπαίων πολιτών.