4.3.07

Ομιλία στον "Ελληνικό Κύκλο Σύγχρονων Μελετών" στις Βρυξέλλες: Ο ρόλος των ιδεών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Έλληνες κάτοικοι των Βρυξελλών, μέλη της επιστημονικής κοινότητας και στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμώνστην πλειοψηφία τους γυναίκες, "θυσίασαν" το κυριακάτικο μεσημέρι τους για να παρευρεθούν σε ομιλία μου με αντικείμενο τον "ρόλο των ιδεών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης".

Η γόνιμη φιλική ατμόσφαιρα και το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων συνέβαλαν ώστε να διεξαχθεί μία ιδιαιτέρως ζωντανή συζήτηση διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας.

Κύρια σημεία - προβληματισμοί της εισήγησης υπήρξαν:
  1. Η διαλεκτική σχέση της ίδιας της ευρωπαϊκής ενοποίησης
  2. Η σχέση υπερεθνικού - εθνικού - εθνικών πολιτειακών υποδιαιρέσεων
  3. Η θεσμική οργάνωση της ΕΚ/ΕΕ, συνωδά και οι μεταβολές στο ευρωπαϊκό θεσμικό ισοζύγιο
  4. Οι διαδικασίες λήψεως αποφάσεων
  5. Ο εμπλουτισμός της ενοποιημένης ύλης (κοινές πολιτικέ, ατελείς μορφές ενοποίησης)
  6. Η ασυμμετρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
  7. Η διαλεκτική σχέση μεταξύ συνταγματικών και εδαφικών ορίων της ΕΕ
  8. Η εξωτερικότητα της ένωσης