11.12.06

Ολομέλεια Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποφασιστικό όργανο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες με στόχο την ένταξή τους στην ΕΕ είναι το Συμβούλιο. Τούτου δοθέντος ερώταται το Ευρωπαϊκό Κοινονούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: "Με βάση ποιό νομικό υπόβαθρο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποψηφίων κρατών εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Νομιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώνει πολιτικές θέσεις που άπτονται του σκληρού πυρήνα της επιλεξιμότητας ή μη ενός υποψηφίου κράτους σε ενδιάμεσα, πλην όμως καθοριστικά, στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης;"