4.12.06

Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε την περιφερειακή ταχύτητα της χώρας

Οι συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής περιφερειακής πολιτικής ήταν το αντικείμενο της εισήγησή μου στην Ημερίδα με θέμα "Περιφερειακή Ανάπτυξη" που οργάνωσαν στη Λάρισα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος.

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική εμφανίζει συγχρόνως στοιχεία συγκεντρωτισμού, αλλά και συνεργατικής αποκέντρωσης. Το εθνικό συγκεντρωτικό πλαίσιο, από την άλλη πλευρά, δεν επέτρεψε κατά το παρελθόν ενδογενείς στρατηγικές ανάπτυξης, ικανές να αναδεικνύουν τις κατ' ιδίαν προτεραιότητες κάθε ελληνικής περιφέρειας.Κύρια σημεία της ομιλίας:
• η αποτελεσματικότητα της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο,
• το πόσο συγκεντρωτικές ή αποκεντρωμένες είναι πραγματικά οι δομές εξουσίας και λήψεως αποφάσεων με σημείο αναφοράς την περιφερειακή πολιτική,
• ο ρόλος των πολιτών και των δικτύων αυτο-οργάνωσης στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων,
• τα περιφερειακά πρότυπα στην ΕΕ,
• η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στη χώρα μας, και
• οι συνεπαγωγές της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής για τη χώρα μας και ιδιαίτερα στα πεδία εγρήγορσης για τις ελληνικές περιφέρειες.

Τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το κρατικό πρότυπο συγκεντρωτισμού βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη αναζήτησης νέων μορφών διακυβέρνησης. Αν μη τι άλλο, ο ευρωπαϊκός συγκεντρωτισμός δεν συμβαδίζει με το δόγμα "ενότητα στην πολυμορφία", ο δε κρατικός δεν απαντά πάντα στις επιτόπιες και εξειδικευμένες αναπτυξιακές ανάγκες. Η πρόκληση είναι κοινή και μας ενώνει: Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε την περιφερειακή ταχύτητα της χώρας.

(Πατώντας στην επικεφαλίδα του θέματος μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ομιλίας)