11.12.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις ενός λεπτού - Ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις