12.12.06

Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρεμβάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2006 στο πλαίσιο συζητήσεων επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

video